Wanneer we iets geven dan gaat het vaak van de een naar de ander toe. Of met andere woorden van de gever naar de ontvanger. Dit is een manier van (aanwezig) Zijn die ons met de paplepel is in gegoten en waar op zich ook niets mis mee is. Alleen in deze manier van door geven vindt er geen vermenigvuldiging plaats. Hierdoor lopen veel mensen leeg en gaan over hun eigen grenzen heen. Dit uit zich bijvoorbeeld in een burn out met een lusteloos of levenloos gevoel.

De nieuwe tijd nodigt ons echter uit om veel meer te gaan delen vanuit het gevoel van overvloed, want waar men deelt vanuit dankbaarheid en overvloed vindt altijd vermeerderingen voor alle betrokkenen plaats. Met name in deze tijd.  Waarin steeds meer mensen ont-dekken dat overvloed een geboorterecht is. Ookal gaat de hoofd over de invulling hiervan nog vaak aan de haal. Overvloed is permanent in ons allemaal aanwezig. Kun jij dit ook zo zien?

Hoe meer en dichter we delen vanuit onze natuurlijke staat van zijn met bijbehorend gevoel van overvloed. Hoe meer we dit verspreiden en dit op een natuurlijke manier aan elkaar door geven. We steken dit in elkaar aan. Het is zo simpel en effectief. Het vraagt om eigenlijk niets anders dan simpelweg jezelf te zijn.

Veel plezier met het delen en Zijn van wie je waarlijk bent.

Categorieën: Artikelen

Marieke Bosman

Coach voor jouw hart. Ter bekrachtig van de taal van je hart en hoe je dit kan begrijpen. Zo kom jij direct in contact met jouw natuurlijke kracht en wijsheid. Je blijft trouw aan jezelf en daar vind je alles wat je nu nog zoek.t