Kiezen voor een leven dat mij en mijn hartsgevoelde visie complementeert. Dit heb ik mijn hele leven gedaan door mijn passie voor hartsgevoelde verbindingen te volgen en na te gaan hoe een ieder hierin beweegt. Na het afronden van 2 bachelors in het onderwijs & de hulpverlening en na 6 jaar in een crisisopvang ,voor jongeren gewerkt te hebben, besloot ik dat het tijd was voor veranderingen. Door het onderzoeken en ervaren van een andere manier van Zijn & Leven. Ik wil met een open hart onvoorwaardelijk kunnen geven en ontvangen.

De eerste vraag die op deze nieuwe innerlijke reis naar voren kwam is; hoe kom ik uit mijn hoofd en in mijn hart. In deze zoektocht heb ik 2 verschillende cursussen in mediteren volbracht, heb ik een cursus werken met stenen gevolgd en heb ik mijn certificaat behaald in een eenjarige cursus in het ontwikkelen van mijn intuïtie. Na al deze gronding en dit intuïtief werk, voelde ik heel helder de roep van mijn hart om met mijn backpack op een ‘innerlijke’ reis te gaan door Peru, Bolivia en Ierland.

In anderhalf jaar reizen door Peru, Bolivia en voornamelijk Mijzelf heb ik heel veel over mijzelf geleerd en over de kracht die schuilt in de natuurlijke overgave aan het leven zelf in het moment. In Ierland ben ik tot de ontdekking gekomen dat er vele krachtige manieren en wegen zijn naar het creëren van een gelukkig, gezond en waardevol leven. Een leven dat werkt voor mij, door het bekrachtigen en complementen van mijzelf ook binnen de realiteit van het dagelijkse leven en de keuzes die ik hierin maak.

Met al deze zelf opgedane kennis en ervaringen, ook door mij te verbinden met mijn verschillende innerlijke krachtlagen, heb ik nu mijn unieke en hartsgevoelde weg in de hulpverlening (terug)gevonden. Ik bekrachtig mensen bij het vinden van hun unieke pad in het leven binnen de ervaren uitdagingen in het dagelijks leven. Hoe mensen zich weer kunnen verbinden met hun innerlijke kracht, wijsheid en bijbehorend potentieel juist door écht te leren luisteren naar zichzelf.

Ik ondersteun ook professionals in de gezondheidszorg & hulpverlening door het resetten van de focus op innerlijke aanwezigheid in verbinding met hun ware potentieel en met hun cliënten. Ik geef deze vakmensen de nodige (zelf)kennis en vaardigheden mee om hun unieke reis naar binnen aan te gaan. Zo ontstaat helderheid over welke veranderingen er nodig zijn om een ‘werk’ omgeving te creëren die werkt voor hen. Op deze manier zet de professional vanuit zelfbekrachtiging en vanuit een hartsgevoelde verbinding zelf een kwaliteitsstandaard binnen de huidige gezondheidszorg en hulpverlening neer.

Marieke Bosman